webinar – windows 10 : יישומים למשתמש עם עיוורון או לקות ראייה

מערכת ההפעלה מסוג windows 10 כוללת בתוכה מספר יישומים המאפשרים למשתמש עם עיוורון או לקות ראייה שימוש נגיש ונח.

מפגש החשיפה שלפניכם חושף את היישומים העיקריים