הוראות מדוייקות כתבה אחת

תקשורת מילולית ואינטראקציה בין אישית מותאמת

  • 13

כיצד לנהל תקשורת מילולית מותאמת עם אדם עם לקות ראייה? תקשורת נכונה עם אדם עם מוגבלות בראייה היא תנאי קריטי לתקשורת ברורה, להשתלבות האדם במסגרת בה הוא נמצא ולקידום עצמאותו. תקשורת נכונה כוללת מרכיבים מילוליים ובלתי מילוליים של "עשה" ו"לא תעשה": דבר בקול טבעי (אל תצעק!) הנטייה לעיתים להגביר את […]