BIT

מהי מטרת האפליקציה

העברת כסף בין משתמשים רשומים כאנשי קשר ללא צורך בחשיפת פרטי אשראי או חשבון הבנק.
1. יישום זה מאפשר העברת סכום כסף מכרטיס האשראי של שולח התשלום ישירות אל חשבון הבנק של המקבל.
2. ביצוע ההעברה מותנה בכך שהיישום מותקן אצל שני הצדדים. על מקבל התשלום לאשר את ביצוע ההעברה תוך שלושה ימים.
3. אפשרות ליצירת קבוצת תשלום, לדוגמה: ועד בית מגדיר את שמות המשלמים ואת הסכום לתשלום ומקבל חיווי על ביצוע התשלום בפועל.
4. היישום מחייב הגדרת פרטי חשבון בנק וכרטיס אשראי (ישראליים בלבד).

מהם שימושי האפליקציה?

דוגמה 1: המשתמש מעוניין לשלוח סכום כסף לחבר.
דוגמה 2: המשתמש מקבל מבן משפחה סכום כסף.
דוגמה 3: המשתמש יוצר קבוצת תשלום לצורך איסוף כסף לוועד הבית ומפרט את מטרת התשלום הנדרש, גובהו ותאריך היעד שעד אליו יבוצע התשלום (1-7 ימים).

האם האפליקציה ייעודית ללקות ראייה?

לא

יתרונות מול חסרונות

יתרונות:
יכולת להעביר ולקבל כסף בקלות מבלי לחשוף את פרטי כרטיס האשראי או חשבון הבנק של המעורבים בתשלום.
האפליקציה מקלה משמעותית את תהליך העברת וקבלת תשלומים בין משתמשים.

חסרונות:
נדרשת הדרכה ראשונית ללימוד השימוש באפליקציה ולהרשמה לשירות.
היישום מאפשר הגדרה של חשבון בנק וכרטיס אשראי אחד בלבד למשתמש. אמצעי התשלום חייב להיות ישראלי.
זמן מוגבל (3 ימים) לאישור ביצוע ההעברה על ידי מקבל התשלום.
זמן מוגבל (7 ימים) לביצוע ההעברה בקבוצת תשלום.

מחיר

חינם

תיאור מסך

יש לוודא נכונות מיקומם של החלקים המתוארים:
בחלקו השמאלי העליון של המסך נמצא כפתור תפריט ההגדרות. אחריו, מסך פרופיל אישי וכן כפתורי בקשת תשלום ממשתמש אחר והעברת תשלום אל משתמש אחר.
בשאר המסך ישנו פירוט היסטוריית הפעילות שלנו באפליקציה - קבלת והעברת תשלומים ממויין לפי תאריך.

יצרן ואו מפיץ

בנק הפועלים

האם קיימת תמיכה בשימוש?

קיימת תמיכה דרך האפליקציה ובמענה טלפוני

כותרת: דירוג ותיאור היציבות

5 - יציב מאוד

כותרת: דירוג ותיאור נגישות לעיוורון

3 - נגישות בינונית

יש באפליקציה מספר כפתורים שאינם מוקראים ואינם ניתנים לתפעול, אך עדיין ניתן לבצע את הפעולות החשובות הבסיסיות בעזרת קורא מסך.

כותרת: דירוג ותיאור נגישות ללקות ראייה

3 - נגישות בינונית

תמיכה בעברית

יש תמיכה בעברית

מערכת הפעלה נתמכת

iOS & Android iOS 10 ומעלה, אנדרואיד 6 ומעלה

קלות השימוש ומיומנות נדרשת

3/5 יש צורך בהדרכה ראשונית ללימוד השימוש באפליקציה, הרשמה והגדרת משתמש חדש

לשים לב/ אזהרות/ דגשים מיוחדים

1. ביצוע ההעברה מתבצע תמיד מכרטיס האשראי של המשתמש ולא מחשבון הבנק.
2. שני הצדדים, השולח והמקבל, חייבים להתקין את היישום.
3. היישום מאפשר הגדרה של חשבון בנק וכרטיס אשראי אחד בלבד למשתמש. אמצעי התשלום חייב להיות ישראלי.
4. רכיב בחירת תאריך היעד לתשלום נגיש לקורא מסך באנדרואיד, אך לא ב- iOS. ברירת המחדל לתאריך היעד היא 4 ימים, אך ב- iOS אין על כך חיווי קולי.

האם כתבה זו עזרה לך?