תעסוקה עצמית לאדם עם עיוורון או לקות ראייה בגיל עבודה – מפגש מקוון webinar

המפגש המקוון שלפניכם הציג ועסק בתהליך גיבוש יציאה לדרך עצמאית מבחינה תעסוקתית לאדם עם עיוורון או לקות ראייה. תכני המפגש פותחו והוצגו ע"י צוות תעסוקה של מרכז מגדל אור