מחקרים ומאמרים מקצועיים 8 כתבות

ליווי חניך/ה עם לקות ראייה או עיוורון – תוכנית "שיבולים" – מועצת המכינות הקדם צבאיות

המדריך שלפניכם פותח במימון תוכנית שיבולים – מועצת המכינות הקדם צבאיות, עבור צוותי ההדרכה והניהול, אשר מלווים צעירים וצעירות המשולבים במסגרת המכינות. מטרת המדריך היא חיזוק תהליכי ליווי ותפקוד עצמאי של חניכי מכינות עם לקויות ראייה או עיוורון.  המדריך כולל מידע רב בנוגע  להיבטים תפקודיים, חיזוק ערך העצמאות של החניך/ה ועקרונות […]

רציונל שיקומי – מרכז מגדל אור

  לפניכם הרציונל השיקומי של מרכז מגדל אור.  המסמך כולל ידע תיאורטי ופרקטי המבוסס על שירות מכוון אדם. מטרתו להציב את האדם – מקבל השירות – במרכז, בכלל ההתערבויות השיקומיות במגדל אור. הרציונל מתמקד בכוחות הקיימים אצל מקבל השירות ובתפיסת מקבל השירות כשותף מלא בתהליך. במסמך משולבים מספר קישורים :  […]

תקציר מאמר – פיתוח כלי לאיתור ילדים עם מוגבלות על בסיס סקירת כלי מחקר מן הארץ ומן העולם

כתבו: ליטל ברלב,  נורית גדג',  כרמל בן דור, דפנה הרן המחקר נערך במימון משותף של משרד החינוך, המוסד לביטוח לאומי, משרד האוצר, ג’וינט ישראל-אשלים ומכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל   בסקירה זו נבחנו תשעה כלי מחקר, שנעשה בהם שימוש בעולם ושניים שנעשה בהם שימוש בישראל, שמטרתם לאתר ילדים עם מוגבלות. מן הסקירה עלו […]

תקציר מאמר: הספקת אמצעים טכנולוגיים לקידום עצמאות בקרב אנשים עם מוגבלות-סקירה בין-לאומית

כתבו: יערה פור, מריאלה יאבו, ליטל ברלב המחקר הוזמן על ידי ג‘וינט ישראל "מעבר למגבלות"  ומומן בסיועו תאריך סקירה: מאי 2020 מטרה: מטרת הסקירה, היא ללמוד על הנעשה בעולם בתחום ההנגשה וההספקה של טכנולוגיה המסייעת לאנשים עם מוגבלות ולהכיר את הרכיבים בתהליכי הספקת טכנולוגיה מסייעת, כדי לסייע לתוכנית ”בתים חכמים“ […]

תעסוקת אנשים עם עיוורון או עם לקות ראייה – סקירת ספרות

תחום העבודה – רכישת מקצוע, השתלבות בעבודה, התמדה והתקדמות בה – הוא מרכזי בחייו של כל מבוגר. לפיכך, מוסדות המציעים שירותי שיקום לאנשים עם מוגבלות בראייה או עם עיוורון בארץ ובעולם, שמים כיום דגש משמעותי על הכוונה לעבודה ומגדירים השתלבות בעבודה כאחד היעדים המשמעותיים ביותר של תהליך השיקום. מטרת הסקירה […]

הנגשת מערכות מחשוב לשילוב אנשים עם מוגבלות בראייה בעבודה

מטרות המסמך: להציג מידע על חקיקה והסדרה בנושא העסקת אנשים עם עיוורון ולקות ראייה. להציג נתונים על אוכלוסייה זו, על השירותים הניתנים לה ועל חסמים מרכזיים בתעסוקה, כולל התמודדות עם סביבת עבודה ממוחשבת. ממצאים עיקריים: תעסוקה ושכר שיעור המועסקים בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה בגילאי 20-64 הוא 57%,לעומת 76% […]

תחושות רווחה ואיכות חיים בקרב אנשים לקויי ראיה ועיוורים בגיל הזקנה

מטרות המחקר: מטרת המחקר היא לבנות מודל רב-מימדי אשר בוחן את הקשרים בין ארבעה ממדי חיים עיקריים לבין רווחתם ואיכות חייהם של אנשים עם עיוורון בגיל הזקנה. המחקר התבצע בקרב אנשים עם עיוורון אשר מתגוררים בקהילה. ארבעת המשתנים הבלתי תלויים אשר מייצגים 4 מימדי חיים הם: א. מימד פיזי ותפקודי […]

בחינת האפקטיביות של שירותי ההדרכה השיקומית המיועדים לאנשים עם עיוורון או לקות ראייה

מטרות המחקר: לבחון את מידת יעילותם של שירותי הדרכה שיקומית הניתנים לאנשים עם עיוורון ולקות ראייה בישראל לבחון את שביעות רצונם של מקבלי הדרכה שיקומית מסקנות מרכזיות: הדרכה שיקומית מביאה לשיפור משמעותי במיומנויות התפקודיות של מקבלי השירות הדרכה שיקומית מביאה לשיפור מתון בתחושת איכות החיים קיימת שביעות רצון גבוהה מהשירות […]