שירות בגובה העיניים – מצגת מרכזית

מצגת זו משמשת בסיס וחלק מסדנת "שירות בגובה העיניים" אשר עוסקת בחיזוק נגישות שירות לאדם עם מגבלה.

שירות בגובה העיניים – מצגת מרכזית