רציונל שיקומי – מרכז מגדל אור

 
לפניכם הרציונל השיקומי של מרכז מגדל אור. 

המסמך כולל ידע תיאורטי ופרקטי המבוסס על שירות מכוון אדם. מטרתו להציב את האדם – מקבל השירות – במרכז, בכלל ההתערבויות השיקומיות במגדל אור. הרציונל מתמקד בכוחות הקיימים אצל מקבל השירות ובתפיסת מקבל השירות כשותף מלא בתהליך.

במסמך משולבים מספר קישורים : 

קישורים למאגרי ידע מקוונים חיצוניים 

קישורים פנימיים – למידע ארגוני פנימי, קישורים אלה פעילים רק לבעלי הרשאות מצוות מרכז מגדל אור

 

קריאה מפרה

ריטה לפיד, מנהלת מקצועית , מגדל אור 

יולי 2020

 

 

לקריאה לחץ כאן : רציונל שיקומי מרכז מגדל אור