קובץ שמע – השתתפות במפגש zoom באמצעות מערכת android

קובץ הקול שלפניך מציג מפגש מקוון אשר עסק בהיבטים שונים של נגישות מערכת הandoid, בהשתתפות במפגשי zoom.

להפעלת הקובץ – לחץ על כפתור "השמע באמצעות דפדפן