webinar – עזרים מסייעים לתפקוד האדם עם עיוורון או לקות ראייה – מפגש חשיפה

טכנולוגיות מסייעות מתחומים מסייעות לחיזוק תפקוד עצמאי של אדם עם עיוורון או לקות ראייה בכל סביבות חייו. המידע שלפניכם הוצג כחלק מסדרת מפגשים מקוונים לחשיפת עזרים מסייעים מתחומים שונים