סיוע מקדם עצמאות

כיצד ניתן לחזק את התפקוד העצמאי של אדם עם מוגבלות בראייה?

סיוע מקדם עצמאות הוא גישה המאפשרת תפקוד עצמאי של האדם. הגישה מבוססת על הנגשת השירות והסביבה הפיסית, וכדי לשלב את האדם עם עיוורון או עם לקות בראייה בכל מסגרת נדרש מהעובדים במסגרת ו/או בני המשפחה לנקוט בגישה זו.

הגישה מבוססת על ההבנה כי יש לתת לאדם את הכלים והמיומנויות להתמודדות עצמאית, בשונה מהנטייה לבצע בעצמנו דברים עבורו, מה שאולי יספק פתרון נקודתי אך לא יקדם את עצמאותו לאורך זמן.

הנגשת השירות והמרחב לאדם עם מוגבלות בראייה מורכבת מארבעה עקרונות:

1.עיקרון הקביעות – לחץ כאן לעבור להרחבה

2.עיקרון הניגודיות – לחץ כאן לעבור להרחבה

3.שימוש בחושים מפצים – לחץ כאן לעבור להרחבה

4. שימוש בטכנולוגיה מסייעת – לחץ כאן לעבור להרחבה

 

נכתב על ידי ריטה לפיד, מנהלת מקצועית במגדל אור.