מפגש מעסיקים מקוון – קליטת עובד עם עיוורון או לקות ראייה בארגון – תמיכות ומענים

המצגת פותחה והוצגה במפגש מקוון אשר התקיים ב11.6.2020 כחלק מארועי blind day 2020

בשיתוף פעולה בין מרכז מגדל אור לבין תוכנית "תעסוקה שווה"

קליטת עובד עם עיוורון או לקות ראייה בארגון