מפגש חשיפה מקוון – עזרים מסייעים לילד/ה עם לקות ראייה או עיוורון בגילאי כיתות ג – יב בשיתוף עמותת אופק לילדנו

מטרת המפגש שלפניכם היא חשיפת הורים למגוון עזרים מסייעים על מנת לחזק את תפקודו העצמאי של הילד/ה בסביבה הביתית בשעות הפנאי