מפגש חשיפה מקוון לצוות מרכז מגדל אור – עוזרות אישיות – פקודות קוליות והמרה לביצוע פעולות

מפגש זה התקיים כחלק מתהליך העשרה של צוות אנשי המקצוע של מרכז שיקום מגדל אור 

מפתח ומנחה המפגש : עמוס באר – מנכ"ל הספרייה לעיוורים