השתתפות במפגש zoom לאדם עם עיוורון או לקות ראייה באמצעות מערכת Android

שימוש במערכת ובמוצרי android להשתתפות במפגשי zoom הוא נגיש ונח. המפגש שלפניכם מציג את המידע המרכזי והאפשרויות המרכזיות המותאמות במערכת לאדם עם עיוורון מלא או לקות ראייה