בדיקת אמסלר – Amsler grid

בדיקת אמסלר (Amsler grid) מיועדת לאיתור שינויים בראייה המרכזית, בתקופה שבין הביקורות אצל רופא העיניים. במידה ומתגלים שינויים בבדיקה, יש להזמין תור דחוף לרופא העיניים על מנת לשלול התפתחות הסוג הרטוב של נמ"ג (ניוון מקולרי גילי). לוח אמסלר:

שלבי הבדיקה

יש לבצע את הבדיקה בחדר מואר!

  1. להרכיב משקפי קריאה.
  2. לכסות את עין שמאל.
  3. להחזיק את לוח הבדיקה, במרחק של 30 ס"מ מהעין.
  4. להתמקד בנקודה המודגשת במרכז הלוח ובזמן זה לבדוק אם הלוח נראה כרגיל משובץ או אם הקווים גליים, עקומים, חסרים או מעוותים.
  5. לחזור על הבדיקה כאשר עין ימין מכוסה.
דוגמאות לעיוותים אפשריים בראיית לוח הבדיקה: בדיקת אמסלר - עיוותים אפשריים   תוצאת הבדיקה: אם ישנו  עיוות יש לסמנו.
  • אם העיוות חדש – יש לגשת לרופא העיניים בהקדם.
  • במידה והעיוות איננו חדש – יש לעקוב אחר התפתחות באופן יומיומי.
  להלן דוגמה לאינדיקציה שהבדיקה נותנת: