אפליקציות טלפון חכם לשימוש האדם עם לקות ראייה או עיוורון – מפגש מקוון

מפגש מקוון זה התקיים במהלך חודש אפריל,כחלק מתוכנית מפגשים מקוונים לתקופת הקורונה לחיזוק תפקוד עצמאי .